مقیاس اسکاویل

مقیاس اندازه گیری اسکاویل در سال 1912 توسط ویلبر اسکاویل اختراع شد این مقیاس برای اندازه گیری درجه تندی فلفل های چیلی تهیه شد.
میزان تندی فلفل با رقیق کردن آن در آب اندازه گیری می شود. میزان رقیق کردن آن در آب تا زمانی که تندی آن به صفر برسد مقیاس اسکاویل رو تشکیل می دهد. عصاره هالوپینو به میزان 8000 بار رقیق می شود. یکی از تندترین فلفل ها کارولینا می باشد که دو میلیون بار باید رقیق شود. غذاهایی تند گفته می شود که مقیاس اسکاویل آنها بین 500 تا 1000 می باشد. اسپری فلفل که در ادارات پلیس استفاده می شود مقیاس آن 5 میلیون و 300 است.
کاپاسین یک جز فلفل است که تندی فلفل از آن گرفته می شود. میزان اسکاویل بسته به میزان کاپاسین فلفل می باشد. امروزه اندازه گیری کاپاسین فلفل با کروماتوگرافی صورت می گیرد. کاپاسین خالص از 15 تا 16 میلیون درجه تندی دارد. این ماده شیمیایی بسیار پایدار است و با بخار شدن از بین نمی رود و در پخت و پز نیز تجزیه نمی شود.
در فلفل چیلی دو جز تاثیر مشابهی دارند یک کاپاسین و دیگری دی هیدروکاپاسین که از مهم ترین اجزا هستند.
وقتی کاپاسین روی زبان قرار می گیرد اعصاب سیگنالی را به مغز می فرستند مانند زمانی که زبان شما با گرمای بالای 43 درجه می سوزد. بدن در مقابل با این تندی اندورفین تولید می کنند که به آن هورمون شادی نیز می گویند. این هورمون به شما احساس خوب و رهایی از درد را می دهد. شما می توانید با مصرف کاپاسین به خوردن غذای تند عادت کنید. شما می توانید غذای تندتری رو برای تجربه مصرف کاپاسین امتحان کنید. برای بسیاری از افراد خوردن غذای تند لذت بخش و اعتیاد آور است. پرندگان به کاپاسین حساس نیستند در نتیجه عامل پخش شدن دانه های فلفل هستند.
اگر شما غذای خیلی تند خوردید یک لیوان شیر بهتر از یک لیوان آب است. کاپاسین در آب حل نمی شود و در چربی بهتر حل می شود. نوشیدنی های الکلی در خاموش کردن آتش غذای تند نیز کمک می کنند.

وقتی کاپاسین روی زبان قرار می گیرد اعصاب سیگنالی را به مغز می فرستند مانند زمانی که زبان شما با گرمای بالای 43 درجه می سوزد. بدن در مقابل با این تندی اندورفین تولید می کنند که به آن هورمون شادی نیز می گویند. این هورمون به شما احساس خوب و رهایی از درد را می دهد. شما می توانید با مصرف کاپاسین به خوردن غذای تند عادت کنید. شما می توانید غذای تندتری رو برای تجربه مصرف کاپاسین امتحان کنید. برای بسیاری از افراد خوردن غذای تند لذت بخش و اعتیاد آور است. پرندگان به کاپاسین حساس نیستند در نتیجه عامل پخش شدن دانه های فلفل هستند.
اگر شما غذای خیلی تند خوردید یک لیوان شیر بهتر از یک لیوان آب است. کاپاسین در آب حل نمی شود و در چربی بهتر حل می شود. نوشیدنی های الکلی در خاموش کردن آتش غذای تند نیز کمک می کنند.